Ján Císařovský

Ján Císařovský sa narodil 26. októbra 1865. Pochádzal zo Zbraslavy u Prahy, kde vlastnil papierenskú továreň. Je považovaný za zakladateľa turizmu v Súľove, pretože tu v roku 1924 postavil prvú chatu pre turistov - Turistický dom. Ján Císařovský sa zaslúžil o zviditeľnenie Súľovských skál vydaním Průvodce po Sulovských skalách u Žiliny na Slovensku. Tento sprievodca vyšiel tlačou v roku 1926 s počtom 32 strán. Súľovské skaly propagoval aj vydávaním pohľadníc zobrazujúcich Turistický dom a Súľovské skaly v rokoch 1926, 1934 a 1936. Ako člen Klubu československých turistov vytvoril od Turistického domu značkované trasy a pomenoval niektoré skalné útvary umelo vytvorenými názvami napriek tomu, že mnohé už meno mali odpradávna, napr. Lomenú bránu premenoval na Gotickú bránu, a Šarkaniu dieru na Jánošíkovu jaskyňu. Nové pomenovanie skalnej brány sa časom ujalo, jaskyňa si však dodnes zachovala svoj pôvodný názov. Rodina Císařovská musela v roku 1939 Súľov opustiť kvôli svojej českej národnosti. Ján Císařovský zomrel 15. apríla 1952 v Zbraslave.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Ján Císařovský (1865-1952)
Školská kronika