Gotická brána

Zvetrávanie zlepencových skál prebiehalo najintenzívnejšie pozdĺž oslabených línií v hornine. Týmito miestami sú najčastejšie pukliny, ktoré vznikli pôsobením tektonického tlaku (napr. pri vrásnení). Obvykle sledujú pôvodný smer vrstiev, čo je miestami dobre viditeľné i v teréne. Pukliny sú vystavené pôsobeniu vonkajších činiteľov (zrážky, zmeny teplôt, činnosť organizmov). Takto vznikajú otvory rôznych tvarov a veľkostí.
Najväčšiu pozornosť pútajú brány a jaskyne. Gotická brána meria 13m a je najvyššou bránou v Súľovských skalách. Vďaka charakteristickému tvaru ktorý pripomína gotické klenby, je zároveň aj najznámejšou skalnou bránou v skalách.
Turistická značka nás privedie v masíve Roháča (severovýchodná časť NPR) i k ďalšej bráne zvanej Obrovská alebo Panská brána a taktiež k puklinovej jaskyni Šarkania diera. Jaskyňa je známa nálezmi kostí jaskynného medveďa a črepmi neolitickej keramiky.


NCH_Tabuľa-4_Gotická brána
vlastné foto Jana Smatanová

Obrovská (Panská) brána
vlastné foto Jana Smatanová

skalná brána (v Čiernom Potoku)
vlastné foto Jana Smatanová

Šarkania jaskyňa
vlastné foto Jana Smatanová

Šarkania jaskyňa - ľadové stalagmity
vlastné foto Jana Smatanová