Začiatky rozvoja turizmu

Prvého tlačeného turistického sprievodcu Súľovskými skalami vydal v roku 1926 vlastným nákladom Ján Císařovský.
Už v tom čase tu fungovala sieť trás, ktoré začínali na regionálnych železničných staniciach. Obľúbený výlet z Považskej Teplej viedol so zachádzkou na Malý a Veľký Manín, Manínskou tiesňavou cez Kostoleckú úžinu a Vrchteplú do Súľova. Zo stanice Bytča - Predmier, sa cez Jablonové ponúkali príchodzím úžasné výhľady.
Miestne trasy začínali pri turistickom dome v tiesňave alebo pri Turistickom dome Cisísařovského. Dnešné trasy doplnili pôvodnú sieť chodníkov.

4 farby určujú význam trasy:
červená : diaľková, hrebeňová trasa
modrá : trasa regionálneho významu
zelená : nástupový turistický chodník do oblasti, cez doliny
žltá : jednoduché, krátke spojnice, najmä v obývaných lokalitách


Prvý ilustrovaný sprievodca Súľovskými skalami, vydal Císařovský
súkromná zbierka J.Smatanová