Stará zbrojnica

Stará hasičská zbrojnica stojí v Hradnej pri križovatke hlavnej ulice s Rajeckou cestou. Hradňanci si ju postavili na podnet miestneho učiteľa Jozefa Podhorányho v roku 1941. Okrem úschovy hasičskej striekačky slúžila zbrojnica ako strážnica (miestnosť, kde si hasiči zapisovali a vymieňali služby pri žatve) a bol tu uložený tér na čistenie obilia a tiež obecná váha.
Dobrovoľný hasičský zbor v Hradnej bol založený v roku 1937, keď sa hradnianski hasiči odčlenili od Dobrovoľného hasičského zboru v Súľove, ktorý existoval od roku 1928. Hlavným organizátorom samostatného zboru hasičov v Hradnej bol vtedajší učiteľ Bedřich Autrata.
Novú hasičskú zbrojnicu neďaleko obchodu si hasiči postavili v roku 1974.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Zbrojnica v zime
Občianske združenie Pod skalami