Ručná hasičská striekačka

Ručná hasičská striekačka, ktorá je vystavená v centre Súľova, bola vyrobená v roku 1895. Dobrovoľný hasičský zbor v Súľove-Hradnej ju dostal od obce v roku 1928. V tomto roku hasičský zbor vznikol a bol spoločný pre obe obce Súľov i Hradnú. O vznik hasičského zboru sa zaslúžil Emanuel Císařovský, hlavný lesník majetkov Tatra banky v Súľove-Hradnej. Prvú hasičskú zbrojnicu si hasiči svojpomocne vybudovali v roku 1928 na dolnom konci pri ústi potoka Jedľovník, druhú väčšiu v roku 1935 uprostred obce na mieste terajšieho transformátora a neskôr v roku 1943 postavili zbrojnicu oproti cintorínu. Od roku 1962 mali hasiči umiestnenú zbrojnicu v budove pri kaštieli Horného dvora a od roku 1992 sa nachádza v Miestnom osvetovom stredisku v Súľove.
Samostatný Dobrovoľný hasičský zbor v Hradnej vznikol v roku 1937.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Ručná hasičská striekačka v centre obce
foto M. Kerešová