Bedřich Autrata

Pochádzal z Brna. Do školy v Hradnej nastúpil 14. septembra 1934. Ubytovaný bol v hostinci Štefana Bošku. Bol vášnivým poľovníkom, na prechádzkach horou ho sprevádzal jeho poľovnícky pes popov. Pomáhal pri založení Dobrovoľného hasičského zboru v Hradnej a vďaka nemu sa hasiči začali zapájať aj do kultúrneho života obce. Organizovaním fašiangových sprievodov, poriadaním zábav prispeli k obnoveniu a udržaniu tradíc a zvykov. Bedřich Autrata mal umelecké maliarske nadanie. Po odchode učiteľa Jozefa Kosářa do Bytče požiadal o preloženie a od 1. októbra 1937 pôsobil v Mikoviciach na Morave.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Bedřich Autrata s detským divadlom
Školská kronika