Jozef Kosář

Narodil sa 24. apríla 1910 v Pokřikove v Čechách. Do Hradnej prišiel ako učiteľ 4. septembra 1929. Po dvojročnom prerušení sa 1. septembra 1932 do Hradnej vrátil aj s manželkou Emíliou. Tu sa im narodila 7. januára 1936 dcéra, ktorá však hneď po narodení zomrela, pochovaná je na tunajšom cintoríne, jej malý hrob má železnú ohrádku. Jozef Kosář je autorom krátkej básne o kaštieli v Hradnej, a aj prvých fotografií z Hradnej, z exteriéru i interiéru školy a školopovinných detí. Zachovalo sa na neho niekoľko spomienok, napr. učiteľ Kosář videl od školy až ku krčme Štefana Bošku, a tak mohol deti sledovať zo školského gánku ako v dvojstupe odchádzajú zo školy domov. Ak sa stalo, že nekráčali poriadne, stačilo zapískať, deti sa museli vrátiť a odchod absolvovať ešte raz. Deti učil morzeovku. Zastal akúkoľvek prácu, pomáhal i pri regulácii Hradnianky v roku 1930. Od 1. septembra 1937 bol preložený na vtedajšiu Meštiansku školu do Bytče, čo obyvatelia Hradnej ťažko niesli. Žiadali jeho návrat do Hradnej, no bezúspešne. Zostal v písomnom kontakte s niektorými obyvateľmi a do Hradnej sa vrátil, no nie ako učiteľ, ale priateľ na návštevu v roku 1983.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Jozef Kosář s manželkou a zástupcom richtára Štefanom Boškom na brehu regulovanej Hradnianky
Školská kronika

Jozef Kosář so žiakmi
Školská kronika