Katolícka škola

Budova školy bola postavená z kameňa v roku 1770. Pôvodná stavba pozostávala z 2 izieb, kuchyne, siene a malej komôrky. Keď neskôr pristavili ešte 1 triedu, staršia časť budovy slúžila ako byt učiteľa. V roku 1932 prešla budova generálnou opravou, kedy napr. v triede pribudlo z čelnej strany nové okno. Budova bola poštátnená v roku 1956. V 60.-tych rokoch 20. storočia ju odkúpila rodina Tvrdých, ktorej potomkom patrí dodnes. K zaujímavej a zároveň významnej skutočnosti došlo v roku 1931, keď kvôli nízkemu počtu katolíckych detí hrozilo zrušenie katolíckej školy v Súľove. Školské rady katolíckej a evanjelickej školy v Súľove uzatvorili dohodu o spolupráci. Od školského roku 1931/1932 sa vyučovali deti spoločne. Na jednotlivé školy boli rozdelené podľa veku a nie podľa vierovyznania. Na evanjelickej škole prebiehalo vyučovanie pre 1.-3. ročník (spolu tvorili 1 triedu) a na katolíckej škole pre staršie deti od 4. po 8. ročník (druhá trieda), samozrejme na hodiny náboženstva sa deti rozdelili podľa cirkevnej príslušnosti. Spolupráca sa osvedčila, vyhovovala obom konfesiám. Maľovanú podobu školy poznáme zo školskej kroniky, ktorú viedla od roku 1930 učiteľka českej národnosti Marta Balášová.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Maľovaná podoba školy od Marty Balášovej
Školská kronika

Žiaci s učiteľkou Martou Balášovou pred školou v školskom roku 1932/1933
Školská kronika