Marta Balášová

Narodila sa 26. novembra 1905 v Křivém pri Valašskom Meziřičí na Morave. Stala sa učiteľkou. Na katolícku školu do Súľova nastúpila 13. februára 1927. Od roku 1930 krasopisne, po slovensky písala školskú kroniku a od roku 1933 obecnú kroniku. Mala umelecké nadanie, do školskej kroniky prekreslila vzácne kvety rastúce v Súľovských skalách i vzhľad katolíckej školy. Jej brat Emanuel (1914-1966) taktiež v kronike zobrazil školu z juhozápadnej strany v podobe ako vyzerala 29. marca 1933. Druhý brat brat Karol Baláš (1911-2003) je autorom známej fotografie centra Súľova v roku 1929. Aj právnik, umelec a publicista Miloslav Baláš (1907-1983) svoju sestru niekoľkokrát v Súľove navštívil a vždy pešo. V roku 1939 musela Marta Balášová Slovensko opustiť. Učila na viacerých miestach. V roku 1953 bola prepustená z učiteľskej služby z náboženských dôvodov. Zomrela 7. decembra 1967.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Marta Balášová (1905-1967)
Školská kronika

Maľovaná podoba ponileca jarného od Marty Balášovej
Školská kronika