Evanjelická fara

Budova evanjelickej fary bola pôvodne šľachtickou kúriou miestneho rodu Sirmiensisovcov. Jej pôdorys v tvare prevráteného písmena F pripomína meno jej majiteľa Františka Sirmiensisa. Po jeho smrti v roku 1825 kúriu odkúpila evanjelická cirkev od Ľudovíta Sirmiensisa. a upravili si ju na faru. Evanjelický kňaz dovtedy užíval drevenú faru, ktorá sa po presťahovaní kňaza do novej fary stala školou. Na súľovskej evanjelickej fare sa 15. apríla 1766 narodila Zuzana Prievidzká - matka evanjelického kňaza, biskupa, spisovateľa, spoluzakladateľa Matice slovenskej Karola Kuzmányho (1806-1866), v tom čase tu jej otec Samuel Prievidzký pôsobil ako kňaz. Na fare býval Ján Filipča (1893-1917) spolu s matkou Boženou Filipčovou, keď ovdovela. Božena bola sestra manželky vtedajšieho evanjelického kňaza Miloslava Križana. Ján Filipča bol spoluzakladateľom študentského tajného spolku Mor ho! a prispievateľom študentského časopisu Púčky. Počas pôsobenia kňaza Ondreja Pecku boli na fare ukrývaní židia. Časť budovy od hlavného vchodu smerom k záhrade bola v roku 1963 zbúraná, strechu podopreli, zvýšili základy a nanovo vymurovali byt farára, práce prebiehali i nasledujúci rok. V roku 1986 za farárky Anny Durcovej rodenej Šurkovej prešla budova generálnou opravou, kedy z dvoch prícestných miestností vznikla priestranná zborová sieň. Práve v týchto dvoch miestnostiach bola umiestnená Štátna obvodná meštianska škola v Súľove v roku 1947, keďže v obci neboli iné vhodné priestory. Starobylosť budovy dokazujú silné kamenné múry a zachované klenby v pivnici.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Evanjelický kostol s farou v 50-tych rokoch 20. storočia
Križan Ján, Zrodená medzi skalami, Ametyst, 2010

Vyzdobená fara na privítanie nového kňaza Ondreja Pecku vo februári 1942
Križan Ján, Zrodená medzi skalami, Ametyst, 2010