Mohylové pochovávanie

Pri mohylovom pochovávaní uložili spálené zvyšky ľudského tela na povrch zeme a navŕšili mohylou (umelým násypom z hliny, niekedy v kombinácii s kameňom, navŕšeným nad hrobom). Jedno z popolnicových pohrebísk v Súľove bolo zničené neodborným zásahom. Objavené bolo pri rozširovaní cesty na začiatku obce v roku 1928 na ľavej strane smerom do obce oproti dnešnej chaty Chalupa Monika v blízkosti niekdajšej vápenky. Našlo sa tu okolo 10 hlinených nádob vyplnených popolom, kosťami a niekoľkými bronzovými ozdobami (zelenými drôtikmi). Všetko bolo vyhodené spolu so zeminou.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Miesto nálezu mohýl
Vlastivedný zborník Považia VIII., 1966