Vápenka

Súľovské skaly boli v minulosti hospodársky využívané ťažbou vápenca, neuveriteľné... Veľké bloky vápencov sa vyskytujú po obvode zlepencových skál. Najväčší z vápencových blokov sa nachádza nad obcou Súľov smerom na západ. V rokoch 1951-1955 sa tu ťažil vápenec. Kameň sa odstreľoval, ručne ďalej lámal a v peci vypaľoval. Po zrušení vápenky bol lom prirodzene rekultivovaný.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Vápenka v Súľove
Štollmann Andrej zost., Súľovské skaly, Martin, 1974