Škola v Hradnej

Prvá škola v Hradnej vznikla v roku 1929 ako štátna ľudová škola, umiestnená bola v kaštieli. Dovtedy deti dochádzali do cirkevných škôl do Súľova, ale učili ich aj domáci gazdovia. Budovu školy začali stavať v roku 1930 podľa plánov staviteľa Františka Vorsu z Trenčianskej Teplej. Stavbu o rok dokončili. Vyučovanie začalo v septembri v školskom roku 1931/1932, hoci stavba bola skolaudovaná až 28. novembra 1932. Základ veľkého vzdelanostného a kultúrneho rastu v Hradnej položili českí učitelia Jozef Kosář a Bedřich Autrata, ktorí sa veľmi dobre zžili s miestnym obyvateľstvom a tešili sa veľkej obľube. Na školskom dvore bola vybudovaná okrem úžitkovej záhrady i okrasná záhrada so štrkovými cestičkami a záhonmi kvetov. V zadnej časti dvora stálo drevené javisko pre divadelné či iné školské predstavenia. V období 2. svetovej vojny pôsobil ako učiteľ v Hradnej Jozef Podhorány, ktorý sa aktívne zapojil do Slovenského národného povstania. Budova prešla generálnou opravou v roku 1975. V roku 1977 prestala v obci fungovať základná škola a do jej budovy bola umiestnená materská škola, ktorá bola v roku 1985 zrušená kvôli zníženému počtu detí. V roku 1993 chátrajúcu budovu školy odkúpila od obce firma Prema s.r.o. a zriadila tu výrobu drevených hračiek, neskôr strojársku výrobu. Od roku 1998 patrí budova rodine jedného zo zakladateľov firmy Prema s.r.o.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Žiaci čakajúci na vyučovanie
Školská kronika

Nová budova štátnej školy v Hradnej v roku 1932
Školská kronika

Pohľad do triedy v roku 1932
Školská kronika