Stará katolícka fara

Budova prvej katolíckej fary bola postavená v roku 1768, dva roky po zriadení rímsko-katolíckej farnosti v Súľove. Do postavenia fary býval nový kňaz Anton Šefarovič v kaštieli v Hradnej. Súčasťou fary boli hospodárske budovy a v 30.-tych rokoch 20. storočia sa za farou pod lipami nachádzal altánok na oddych a jazierko napájané z blízkeho prameňa. Posledná generálna oprava fary sa uskutočnila v roku 1955 za kňaza Ing. arch. Ferdinanda Foltána, ktorý zo spomenutého prameňa povyše záhrady zaviedol do fary vodovod. Zachovalá veľká vstupná brána pre voz je jediná svojho druhu v obci. Toto pôsobivé miesto napriek rapídne sa zhoršujúcemu stavu stále nestratilo svoje čaro. Stará fara od odchodu svojho posledného obyvateľa Ferdinanda Foltána v roku 1996 pomaly zomiera a čaká na zázrak vzkriesenia.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Fara, kostol a Turistický dom v 30-tych rokoch 20. storočia
Školská kronika

Stará fara na jar 2019
foto M. Kerešová