Ferdinand Foltán

Narodil sa 24. októbra 1908 vo Veľkých Uherciach. V Súľove pôsobil ako rímsko-katolícky kňaz v rokoch 1952-1969 a 1983-1987. Venoval sa ochotníckemu divadlu i hospodáreniu, choval 1 kravu. Ing. arch. Ferdinand Foltán pomáhal ľuďom nielen ako kňaz, ale i ako architekt. Projektoval súkromné aj verejné budovy napr. pre kultúrny dom v Jablonovom. I pre novú neďaleko stojacú katolícku faru vyhotovil v roku 1967 stavebné plány. Svoj život dožil na starej fare v Súľove. Po krátkom pobyte v Charitnom dome v Beckove zomrel 25. augusta 1996.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Ferdinand Foltán v sprievode detí
Občianske združenie Pod skalami

Ferdinand Foltán (1908-1996)
súkromná zbierka K. Kudelčíková