Rod Súľovský

Rod Vratslava, ktorého poznáme, z prvej písomnej správy o Súľove, vymrel pred rokom 1336, kedy Súľov získal Eliáš z Bobrovníka pri Trenčíne. V čase, keď dostal Súľov, bol Eliáš magistrom a plnil funkciu kráľovského kastelána hradu Budatín. Eliášovi potomkovia vlastnili Súľov a Hradnú vyše 200 rokov - do roku 1550. Písomných dokladov z tohto stredovekého obdobia je málo, obsahujú však niekoľko prvenstiev. V roku 1470 je v súvislosti s rodom Súľovských po prvýkrát spomenutý Súľovský hrad. V roku 1474 je po prvýkrát zachytená slovenská podoba priezviska rodu Eliáša a to v podobe Elie Swlowsky, dovtedy sa príslušníci rodu podpisovali krstným menom + predikát zo Súľova. Názov obce sa tak pretransformoval do priezviska jej vlastníkov. Ďalšie prvenstvo sa týka miestnych richtárov. V roku 1522 sú doložené mená najstarších známych richtárov oboch obcí. V Súľove v roku 1522 funkciu richtára vykonával Michal a v Hradnej Ján.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Časť rodostromu Eliáša Súľovského
foto M. Kerešová