Prvá písomná správa

Prvá písomná zmienka o obci Súľov pochádza z roku 1193, a tak dopĺňa poznatky zistené archeologickými vykopávkami. Listinou uhorského kráľa Bela III. sa stal Súľov v roku 1193 majetkom Vratslava pochádzajúceho z Dubnice a Ostratíc. Pre svoje zásluhy v dalmátskej vojne ho kráľ povýšil do šľachtického stavu a daroval mu obec Predmier so Súľovom, ktoré dovtedy patrili k majetkom Trenčianskeho hradu. Listina sa nezachovala v origináli, ale len v dvoch odpisoch z 18. storočia. Hoci je táto listina považovaná za falzum, vzniknuté začiatkom 13. storočia, odborným rozborom bolo dokázané, že základné obsahové údaje zodpovedajú aj situácii v čase, do ktorého sa listina hlási, preto je akceptovaná ako historický doklad. V listine sa spomínajú názvy napr. vodných tokov Váh/Vagh , Hradnianka/Hradna, Jablonovský potok/Jablonova a vrchov Roháč/Rohach a Hoľazne/Halaz.
Prvá písomná zmienka o obci Hradná pochádza z roku 1408. Obsah listiny, v ktorej sa okrem Hradnej spomína i Súľov, dosiaľ nie je bližšie známy.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Text listiny z roku 1193
Marsina Richard, Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I., Bratislava, 1971