Jozef Miloslav Hurban v Súľove

Jozef Miloslav Hurban (1817-1888) významný slovenský národovec, evanjelický kňaz, spisovateľ a vydavateľ navštívil Súľov a to niekoľkokrát. Mal na to osobné dôvody. Žila tu jeho jediná pokrvná sestra Terézia Zuzana. Narodila sa 17. marca 1814 v Beckove, vydávala sa 7. decembra 1836 v Súľove za tunajšieho evanjelického učiteľa Karola Žarnovického, s ktorým mala 6 dcér. Prvú zdokumentovanú návštevu v Súľove z augusta 1843 dokladá sám Hurban, píše o nej vo svojom cestopise Prechádzka po považskom svete: "V Súľove som bol doma, bo ma sestra, táto jediná po rodičoch dávno zomrelých zostalá priateľkyňa, horúcim citom ako dávno nevideného prijala." Opis súľovskej prírody v cestopise zaberá Hurbanovi 9 strán a patrí medzi najkrajšie opisy Súľovských skál, ktoré nazval Termopyly slovenské. Hurban absolvoval aj niekoľko peších túr po okolí, preto v Súľove strávil niekoľko dní. Druhý zdokumentovaný pobyt Hurbana v Súľove je z 13. mája 1848. Hurban sa vracal zo zasadnutia spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši domov a cestou sa zastavil sa v Súľove. U jeho sestry ho už čakal a varoval Pavol Šajánek, kostolník z hlbockej fary, aby sa domov nevracal. Preto na druhý deň ráno Hurban zo Súľova odišiel v drotárskom preoblečení na Moravu. Cez hory ho sprevádzal súľovský kostolník Ján Tinko. Na Rusavu k švagrovi Danielovi Svobodovi prišiel 15. mája. V Súľove bol Hurban ďalšiu zimu 1849/1850. Teréziin manžel si spomína, že po tejto návšteve jeho žena niekoľko dní cítila veľkú skľúčenosť, nemohla jesť ani spať a keby mohla, letela by za bratom. Hurbanova sestra Terézia Žarnovická zomrela 1. januára 1858 len ako 44-ročná na zápal pľúc počas epidémie chrípky, Môžeme predpokladať, že sa Hurban jej pohrebu v Súľove zúčastnil.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Záznam o úmrtí Hurbanovej sestry Terézie Žarnovickej 1. 1. 1858 v Súľove
Úmrtná matrika Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Súľove-Hradnej