Mária Terézia Artnerová

Narodila sa 19. apríla 1772 v Šintave v nemeckej šľachtickej rodine evanjelického vierovyznania ako dcéra generála Juraja Leopolda von Artnera. Stala sa známou poetkou, publikovala pod pseudonymom Theone. Je autorkou najstaršej známej básne o kráse Súľovských skál, ktorú napísala v nemeckom jazyku pod názvom Báseň o Súľovských skalách/Gedicht über Sulower Felsen. v roku 1803, uverejnila ju v roku 1806. V básni cítiť ako silno na autorku zapôsobila monumentálnosť skalného divadla, skaly považuje za ojedinelé v Európe, vyvolávajú v nej silné vlastenecké pocity. Na túto báseň upozornil Ján Križan, keď písal históriu Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Súľove. Život a dielo poetky približuje knižka s názvom Mária Terézia Artnerová - Theone, zostavila ju Anna Jónásová a vydalo Občianske združenie Galanta literárna v roku 2012. Mária Terézia Artnerová zomrela 25. novembra 1829 v Záhrebe.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Mária Terézia Artnerová (1772-1952)
Jónásová Anna zost., Mária Terézia Artnerová - Theone, Občianske združenie Galanta literárna, 2012