Justín Beňuška

Narodil sa 21. septembra 1918 vo Veľkých Bieliciach. Za rímsko-katolíckeho kňaza bol vysvätený v roku 1942. Už ako kaplán pracoval s mládežou, organizoval kultúrne i športové akcie, čo vzbudzovalo nevraživosť komunistickej strany a jej mládežníckych organizácií. V apríli 1951 ho zadržala pohraničná stráž pri pokuse prejsť hranice. Väznený bol v Ilave a Mírove. Pracoval v Jáchymove pri mletí uránovej rudy bez akýchkoľvek ochranných pomôcok. Vo Valdiciach pri Jičíne strávil šesť rokov. Na slobodu bol prepustený v roku 1963. Do duchovnej správy sa vrátiť nemohol, preto pracoval ako závozník a robotník. Do pastorácie nastúpil až v apríli 1968. Pôsobil na viacerých miestach. V Súľove prežil 10-ročné obdobie 1971-1981. Svojou láskyplnou zbožnosťou, čestnosťou a usilovnosťou zanechal vo farnosti hlbokú stopu. S rozvahou a citlivosťou sa venoval i miestnej cirkevnej histórii, poznačenej negatívnymi i pozitívnymi prejavmi spolunažívania dvoch kresťanských konfesií. V roku 1990 mu Svätá stolica udelila čestný titul monsignor a bol aj úplne rehabilitovaný. V roku 2006 bol menovaný za titulárneho opáta klížskeho. Zomrel 2. marca 2011 v Cíferi, pochovaný je v Žabokrekoch nad Nitrou.


zdroj: Jablonové - monografia obce, Obec Jablonové, 2013

Justín Beňuška vo farskej záhrade
súkromná zbierka K. Kudelčíková


súkromná zbierka K. Kudelčíková