Chránené územie

Obec Súľov - Hradná sa nachádza v CHKO Strážovské vrchy s druhým stupňom ochrany prírody, zároveň máme prírodnú rezerváciu, národný park Súľovské skaly s 5. stupňom ochrany prírody.
Z tohto vyplýva viacero zákazov a obmedzení.

V lesoch a územiach s druhým stupňom ochrany prírody platí:
Zákaz jazdy motorovým vozidlom (autom, motorkou, štvorkolkou) za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie.
Zákaz jazdy bicyklom za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,
Zákaz vyhadzovania odpadkov a znečisťovania prírody.
V lesoch platí taktiež zákaz zakladania ohňa, rušenia ticha a pokoja, stanovania a kempovania mimo určených táborísk.

Na území s 5. stupňom ochrany navyše platí:
Zákaz rúbania stromov, zbierania rastlín a chytania živočíchov.
Zákaz voľne púšťať psy.
Zákaz pohybovať sa mimo vyznačených turistických chodníkov.
Zákaz používania ohňostrojov, petárd a podobne.

Porušovaním týchto zákazov ničíte prírodu, ohrozujete vzácne druhy rastlín a živočíchy ktoré tu žijú, alebo aj poškodzujete súkromný majetok.

Správajte sa slušne ste na návšteve.


tabula