Luther a Melanchton

Pred vstupom do Súľovskej tiesňavy, vľavo nad cestou, oproti Dolnému mlynu, sú dve skalné veže pomenované po cirkevných reformátoroch 16. storočia.
Martin Luther (1483 - 1546) a Filip Melanchton (1497 - 156), osobnosti protestantskej reformácie, keďže Súľov bol v r. 1681 na sneme v Šoproni vymenovaný ako artikulárny zbor v Trenčianskej stolici, sú topografickou pripomienkou kultúrnych dejín. Dopĺňa ich ešte skalná veža v juho-východnej časti vrchu Brada, pomenovaná po uhorskej panovníčke Márii Terézii.


Skalný útvar Luter a Melanchton pred vstupom do Tiesňavy
súkromná zbierka Jana Smatanová

Luter a Melanchton
vlastné foto Monika Smatanová