Príroda prenesená do erbu

Súčasný obecný erb vychádza z historických predlôh erbov oboch obcí. Súľovský erb sa vyvinul z rodového erbu Sirmiensisovcov, ktorý tvorilo skalné trojvršie so slnkom s ľudskou tvárou. Hradná mala vo svojom erbe ornamentálne štylizovaný kvet - jednu zo vzácnych rastlín, ktoré skrášľovali park okolo tunajšieho kaštieľa. Erb obce Súľov-Hradná vychádza z domáceho prírodného prostredia, a preto patrí medzi najkrajšie obecné erby na Slovensku.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Obecný erb
Obec Súľov-Hradná

Sádrový odliatok dobovej pečate Súľova
foto M. Martinický

Sádrový odliatok dobovej pečate Hradnej
foto M. Martinický