Spojenie obcí

Obe obce sa v priebehu dejín vyvíjali samostatne na čele so svojím vlastným richtárom. Od pradávna ich však spájala nielen spoločná chotárna hranica, ale i spoločný zemepán a cirkevná príslušnosť. Hradná dodnes tvorí fíliu súľovskej evanjelickej i katolíckej farnosti. K úradnému spojeniu obcí do jedného celku Súľov-Hradná došlo v roku 1898.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Cesta cez Nivy spája Súľov s Hradnou
foto M. Kerešová