Teodóz Sirmiensis

Narodil sa v Súľove ako pohrobok svojho otca Sebastiána Sirmiensisa okolo roku 1557. Sebastián získal majetky v Súľove a jeho okolí donáciou od kráľa Ferdinanda I. v roku 1550 za zásluhy v bojoch proti Turkom. Teodózovou matkou bola Justína z Klátovej Novej Vsi. Oženil sa so Zuzanou Pongrácovou, s ktorou mal 2 dcéry a 5 synov. Teodóz bol jedným zo signatárov Žilinskej synody, na ktorej bol položený základ novej evanjelickej cirkvi. Synoda sa konala v Žiline v dňoch 28.-29. marca 1610 z podnetu palatína Juraja Thurzu. Teodóz s Jurajom Thurzom udržiavali čulé priateľské vzťahy, vzájomne sa stali s krstnými otcami svojich detí a zúčastnili sa aj ich svadieb. Teodóz zomrel 24. februára 1627 pred polnocou, keď pri sviečke čítal Písmo sväté.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Zápis o úmrtí Teodóza Sirmiensisa 24. 2. 1627 v rodovom kalendári
Križan Ján, Zrodená medzi skalami, Ametyst, 2010