Na návšteve

Prírodné zvláštnosti Súľovských skál sú výsledkom mnohorakých a dlhotrvajúcich procesov, ktorých podstatu je niekedy veľmi ťažké pochopiť. Sme len hostia tam, kde rastliny a živočíchy majú medzi skalami svoj domov. Správajme sa teda ako na návšteve.
Hoci zákon ustanovuje v NPR najprísnejšie podmienky ochrany, bez návštevníkov, ktorí ich rešpektujú, nemôže ochrániť zraniteľné druhy rastlín a živočíchov ani pozoruhodné tvary reliéfu. Pripomeňme si teda niektoré základné obmedzenia v rezervácii:
Zákaz pohybovať sa mimo vyznačených trás, zakladať oheň, táboriť, stanovať okrem miest nato vyhradených. Nesmie sa rušiť pokoj a ticho, je zakázané voľne púšťať psy, zberať rastliny, živočíchy, poškodzovať pôdny a vegetačný kryt a znečisťovať územie odpadkami. Podrobnejší popis obmedzení nájdete v časti Info.
Skalný Indián symbolizuje národ, pre ktorý rešpektovanie prírody samozrejmosťou, životným štandardom i nepísaným zákonom súčasne. Na sever od Lúky pod hradom sa vypína jeho podoba, aby tu bdela nad našimi skutkami a mohla ich porovnávať s počínaním generácii minulých i budúcich.


NCH_Tabuľa-11_Na návšteve
vlastné foto Jana Smatanová

NCH_Tabuľa-11_Na návšteve_n
foto Jana Smatanová (CHKO)