Karol Sirmiensis

Narodil sa 11. októbra 1720 v Bratislave, kam sa jeho otec Gašpar Sirmiensis priženil. Karolovou matkou bola Mária Klára Segnerová. Nie je známe, kedy sa Karol vrátil do Súľova, no ženil sa už tu 6. januára 1743. Za manželku si zvolil Evu Sontágovú z Dobšinej. V Súľove sa im narodilo 9 detí. Karol a jeho strýko František Sirmiensis, ktorý mal za manželku Evinu sestru Julianu Sontágovú, sa zaslúžili o postavenie nového evanjelického kostola v Súľove v roku 1750. Karol bol viac ako 40 rokov dozorcom Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Súľove. Zastával funkciu prísediaceho stoličného súdu Trenčianskej stolice. Zomrel v Súľove 10. januára 1803 na astmu. Pochovaný je na cintoríne v Súľove, kde sa zachoval jeho náhrobný kameň.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Karol Sirmiensis (1720-1803)
Križan Ján, Zrodená medzi skalami, Ametyst, 2010