Ján Križan

Narodil sa 19. marca 1822 v Adamovciach. Stal sa evanjelickým kňazom. V Súľove začínal v roku 1850 ako kaplán a od roku 1856 ako farár. Z doterajších evanjelických kňazov tu pôsobil najdlhšie - 54 rokov. Zomrel 29. decembra 1904 vo veku 84 rokov na starobu. Pochovaný je na miestnom cintoríne. Popri kňazskej práci sa venoval písaniu, publikoval viacero článkov s teologickou i historickou tematikou. Je autorom dejín Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Súľove, ktoré tlačou vyšli až v roku 2010 pod názvom Zrodená medzi skalami. Ján Križan bol dvakrát ženatý. S prvou manželkou mal 8 detí, pričom 4 z nich prežil. Ako 56-ročný sa druhýkrát oženil. Po 4 rokoch manželstva sa mu narodil posledný syn, jeho manželka mala vtedy 45 rokov.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Ján Križan (1822-1904)
SNK Martin, Archív literatúry a umenia

Náhrobný kameň Jána Križana
foto M. Kerešová