Pamätná izba obce

Zriadená je obcou Súľov-Hradná z podnetu Občianskeho združenia Pod skalami, ktoré pripravilo jej expozície a udržiava jej prevádzku. Umiestnená je v centre obce v budove Miestneho osvetového strediska v Súľove. Expozícia približuje život miestnych obyvateľov v minulosti zariadením dobovej izby, vystavením miestnych krojov, pracovných predmetov, nástrojov, starých fotografií ako i prvých dôkazov technického pokroku, ktorý začal modernizovať život miestnemu pôvodne roľníckemu a sčasti i remeselníckemu obyvateľstvu od 50-tych rokov 20. storočia. Pamätná izba bola slávnostne otvorená 17. decembra 2017.


zdroj: Občianske združenie Pod skalami


foto L. Szulyovszky


foto L. Szulyovszky


foto L. Szulyovszky