Inverzia reliéfu

Pri pohľade zo Súľova sa pred pozorovateľom otvorí panoráma skál obklopujúcich Súľovskú kotlinu. Zaujme nás bralnatý reliéf horskej obruby v ostrom kontraste s oblo modelovaným pahorkatinným povrchom kotliny. Takto vyformovaná krajina je výsledkom veľmi špecifického procesu. Na mieste terajšej kotliny bol totiž pôvodne mohutný horský chrbát. Na jeho povrchu však prebiehala erózia, takže časom došlo v jeho strede k obnaženiu mäkkších druhohorných hornín (sliene, slienité bridlice). Tieto boli voči vonkajším vplyvom menej odolné ako zlepence, a tak pokračovala erózia oveľa intenzívnejšie. Tým došlo k výraznému zahĺbeniu doliny. Z mohutného chrbta ostali len zvyšky jeho krídel v podobe spomínanej zlepencovej obruby. Tento jav sa nazýva inverzia (zvrat) reliéfu a vzniknutá dolina má názov combe ( čítaj kombe). Územie Súľovských skál je učebnicovou ukážkou tohto u nás ojedinelého fenoménu.


NCH_Tabuľa-10_Inverzia reliéfu
foto Jana Smatanová (CHKO)

Panoráma skál obklopujúcich Súľovskú kotlinu
vlastné foto Monika Smatanová

Pamoráma Súľovská kotlina (v pozadí Maníny)
vlastné foto Vladimír Ruček

Schematický profil Súľovskej brachyštruktúry (I. Šalaga,1974)
vlastne foto MS