Skalné hniezdiče

Najrozšírenejším dravým vtákom skalných stanovíšť je sokol myšiar (Falco tinnunculus). Hniezdi na neprístupných skalných vežiach a vo výklenkoch skalných stien. Často ho môžeme vidieť, keď sliedi korisť. Vtedy zvyčajne krúži a trepoce sa na jednom mieste nad skalami. Pri pohľade zhora je zreteľné jeho hrdzavohnedé zafarbenie. Živí sa najmä drobnými cicavcami - hrabošmi, myšami, ale tiež hmyzom.
Siluetou pripomínajúcou kríž sa nám nad skalným mestom predstaví krkavec čierny (Corvus corax). V ostatných rokoch sa tu vyskytuje v hojných počtoch. Naopak jeho menšia sesternica kavka tmavá (Corvus monedula), ktorá tu voľakedy hniezdila v kolónii, je už veľkou vzácnosťou.


...................................

Sokol myšiar (Falco tinnunculus)
Sokol myšiar (Falco tinnunculus) žije v Európe, Ázii, severnej Afrike, Obýva otvorené priestranstvá so stromami, skalnými komplexami. V súčasnosti sa mu veľmi dobre darí aj v mestách. Hniezdením pripomína iné sokoly. Hniezdi v opustených hniezdach krkavcovitých vtákov, v skalných dutinách a štrbinách, na povalách , výklenkoch budov a pod. Počet vajíčok je vyšší ako pri ostatných druhoch sokolov 5-6. Mláďatá vychovávajú rodičia v hniezde asi mesiac. Hlavnú zložku potravy tvoria hlodavce, hmyz, vtáky a aj jašterice.


Krkavec čierny (Corvus corax)
Krkavec čierny (Corvus corax) v minulosti vzácny , dnes celkom bežný. Veľmi inteligentný s dobrým čuchom a zrakom. Je všežravý ale najradšej má mäso. Sú to veľmi starostliví rodičia. Hniezdiť začínajú pomerne skoro už vo februári. Zvýšeniu jeho stavov prispeli skládky odpadov, kde sa množstvo krkavcov chodí kŕmiť. V niektorých oblastiach sa naučili kolektívne loviť jahňatá. Preto na ich obranu majú pastieri oviec vycvičených pastierskych psov- najlepšiu ochranu hospodárskych zvierat.


Kavka tmavá (Corvus monedula)
Kavka tmavá (Corvus monedula) je krkavcovitý vták hniezdiaci pôvodne v dutinách stromov, skalných dutinách a zrúcaninách hradov. Je to spoločenský tvor, vytvára hniezdne kolónie. V súčasnosti prakticky vymizli hniezdne kolónie lesných porastoch. Ale dobre sa adaptovala na život v mestách , kde využíva rôzne dutiny v budovách. Vyskytuje sa od Severozápadnej Afriky po Afganistan a Jenisej na východ. Nie je to sťahovavý druh. Iba preliata za potravou. V zime u nás môže zimovať severný poddruh. Hlavný nástroj jej ochrany predstavuje obmedzenie chemizácie najmä v poľnohospodárstve, prípadne vyvešiavanie búdok vo vhodných miestach.


NCH_Tabuľa-6_Skalné hniezdiče
foto Jana Smatanová (CHKO)