Sedlo Marek

Sedlo Marek na južnej strane kotliny je križovatkou ciest z Hradnej, Vrchteple, Bodinej a Malej Čiernej. Rázcestník cyklotrasy.


sedlo Marek1
vlastne foto MS

sedlo Marek2
vlastne foto MS