Lesy

Lesy s prevládajúcim bukom lesným (Fagus sylvatica) tvoria podstatnú časť lesných porastov. Nachádzame ich tu v rôznych podobách. Na teplejších svahoch sa k buku pripája borovica lesná (Pinus sylvestris), dub zimný (Quercus petraea), ako aj široká škála krov. Drieň obyčajný (Cornus mas) kvitne na jar žltými zväzočkami kvetov ešte pred vypučaním listov, má na jeseň červené jedlé plody - drienky. Hojným kríkom je i dráč obyčajný (Berberis vulgaris), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), jarabiny (Sorbus) a mnohé iné. Na extrémnejších stanovištiach sa k buku primiešavajú javory (Acer). V tieni skál a vysokých bukov rastie vzácny tis obyčajný (Taxus baccata). Tis i drieň sú treťohornými reliktami - čiže pozostatkami flóry z dôb pred zaľadnením.
Bučiny sú veľmi príťažlivé skoro na jar, keď v nich kvitne väčšina svetlomilných bylín. Pred vypučaním listov stromov totiž v prízemných vrstvách tieto nachádzajú ešte dostatok svetla, ktoré potrebujú aby zakvitli. Spoznáme tu prvosienku bezbyľovú (Primula acaulis), pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis), neskoršie rozkvitá konvalinka voňavá (Convallaria majalis) a iné. Medzi vzácne bučinové druhy patrí ľalia zlatohlavá (Lilium martagon) i prilbovka červená (Ceplalanthera rubra) z čeľade vstavačovitých (Orchidaceae).
Turistický chodník vedúci hrebeňom Súľovských skál prechádza cez pekné sutinové lesy, ktoré sa vyskytujú na strmých sutinových svahoch, napríklad pod skalami. Sutinové lesy možno rozpoznať aj podľa väčšieho zastúpenia tzv. sutinových drevín, ako sú lipy (Tilia), javory (Acer) a jasene (Fraxinus). V bylinnom podraste na jar rozvoniava mesačnica trváca (Lunaria rediviva).


NCH_Tabuľa-3_Lesy
vlastné foto Jana Smatanová

Bukový les
vlastné foto Vladimír Ruček

Borovica lesná (Pinus sylvestris)
vlastné foto Monika Smatanová

Drieň obyčajný (Cornus mas)
vlastné foto Monika Smatanová

Zob vtáčí (Ligustrum vulgare)

Tis obyčajný (Taxus baccata)
vlastné foto Jana Smatanová

Pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis), & Konvalinka voňavá (Convallaria majalis)
vlastné foto Monika Smatanová

Prilbovka červená (Ceplalanthera rubra)
vlastné foto Vladimír Ruček

Ľalia zlatohlavá (Lilium martagon)
vlastne foto MS