Sprievodca Náučným chodníkom Súľovské skaly

1.vydanie " Sprievodca NCH Súľovské skaly" bol vydaný v roku 1997 pre CHKO Strážovské vrchy v súvislosti s obnovou NCH . Autorom je PaedDr. Jaroslav Velička, ktorý na projekte spolupracoval so správou CHKO Strážovské vrchy a ďalšími odborníkmi.
Obsah jednotlivých kapitol pripravili:
- Mgr.Elena Hrtánková (Boháčiková): flóra, geológia, geomorfológia (1,2,3,4,5,9,10,11,14,16)
- Ing. Alojz Kaššák: zoológia (6,7,12,13,15,17)
- Mgr. Michaela Kerešová: história (8)