pri Dolnom mlyne pred vstupom do tiesňavy

.


Pohľad na Dolný mlyn od tiesňavy
súkromná zbierka Jana Smatanová

Pohľad na dolinu Čierny potok a Dolný mlyn od tiesňavy
súkromná zbierka Jana Smatanová

pri Dolnom mlyne
súkromná zbierka Jana Smatanová

Pri Dolnom mlyne na zákrute
súkromná zbierka Jana Smatanová

pri Dolnom mlyne
súkromná zbierka Jana Smatanová