Ihrisko v "Riekach" v Hradnej

Trávnatá plocha ihriska v "Riekach" v Hradnej