CYKLO_5 Podhorie – križovatka trás_REKREA

Podhorie – križovatka trás, žltá značka, 1 km, kategória REKREA

Celá trasa má asfaltový povrch a je spojkou medzi modrou cyklotrasou Podhorie – Malá Čierna a dvoma cyklotrasami Rajeckej doliny – modrou Rajec – Žilina, a zeleným okruhom okolo Lietavského hradu.


zdroj: vlastné materiály obce

mapa cyklo5
https://za.cykloportal.sk/cyklotrasy-na-mape/