CYKLO_3 Súľov - Vrchteplá_REKREA

Súľov - Vrchteplá, žltá značka, 4,5 km, kategória REKREA.
Určená je pre horské a trekingové bicykle.

Začína sa v Súľove (400 m. n. m.), na námestí, pri evanjelickom kostole. Stretávame sa tu s modrou cyklotrasou Podhorie-Malá Čierna a zelenou cyklotrasou Predmier - Zbyňov. Zo začiatku vedie po asfalte, ktorý sa po 500 metroch pri verejnom táborisku mení na lesnú cestu. Cez dolinu Jedľovník spočiatku miernym stúpaním prídeme po 2,5 km do sedla nad Vrchteplou (600 m n.m.) odtiaľ zjazdom po lúke až do obce. Pri obecnom úrade sa dá napojiť na zelenú cyklotrasu Vrchteplá – Dolina Čierneho potoka, vedúca okolo pamätníka SNP a možno si takto urobiť Súľovský okruh, alebo o pol kilometra nižšie pri hostinci, kde žltá trasa končí, sa môžeme napojiť na žltú cyklotrasu Prečín – Predmier.


zdroj: vlastné materiály obce

mapa cyklo3
https://za.cykloportal.sk/cyklotrasy-na-mape/