Zvonica v Hradnej

Od kedy stojí v Hradnej malá prícestná zvonica nie je presne známe. Isté je, že zvon vo zvonici dala uliať Mária Kubiniová, manželka Pavla II. Akaiho v roku 1716. Až v roku 1798 dali manželia Ján Akai a Alžbeta Ugronovičová do zvonice vyhotoviť sochu sv. Jána Nepomuckého, o čom nás informuje text na podstavci, na ktorom stojí socha. Ján Akai s Alžbetou boli starí rodičia Márie Madočániovej. Pôvodne bola zvonička nižšia a mala cibuľovitú strechu pokrytú šindľom. V roku 1944 bola prestavaná do súčasnej výšky a strecha v novom ihlanovom tvare bola zakrytá eternitom. Rekonštrukciou v roku 1981 boli zväčšené okienka, vymenený krov a eternit nahradený plechom. Neďaleko zvonice stála vstupná brána do záhradného areálu kaštieľa.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Zvonica v roku 1936
Školská kronika

Zvon z roku 1716
foto A. Bušovský

Zvonica pred opravou v roku 1984
Obecná kronika