Pramene

Súľovská kotlina nemá výdatnejšie pramene. Väčšina zrážok presakuje do hĺbky a pramení mimo územia Súľova. Niektoré zrážkové vody vsakujú len do povrchových hlín a vytvárajú menšie sutinové pramene. Tak vznikajú malé studničky a mokriny, ktoré v suchom období vysychajú. Súľovskou dolinou preteká potok Hradnianka, ktorý pramení pod Žibridom. V doline sa pripájajú menšie potôčky Jedľovník a Čierny potok.

Lúka pod Hradom
Jediný prameň na hrebeni Súľovských skál.
Počas letných mesiacov vysychá.

Prameň Na Starom
Výdatný po celý rok.

Trasa Súľov - Sedlo Patúch
Prameň nad obcou Hradná.

Trasa Súľov - Vrchteplá
Dolina Jedľovník v dolnej časti.

Trasa Súľov - Vrchteplá
Dolina Čierny potok v strednej časti.

Prameň pri Dolnom mlyne
Celoročný, cca 100m od autobus. zastávky Súľov - turistická nocľaháreň, smerom Jablonové.

Prameň v Doline Javor
Celoročný, na hranici lesa.


Horská bystrina
vlastné foto Monika Smatanová