Kletterwände

5.8 Súľov - Verlängerung der Ausnahme bis zum 31. 12. 2022
Verwalter: Jano Búšfy, busfy@sulov.com, 0903 830840

Felsen unter der Burg (Skaly pod hradom)
Obelisk – Klettern ganzjährig erlaubt
VPN - Klettern ganzjährig erlaubt
Aussicht (Vyhliadka) - Klettern ganzjährig erlaubt
Dom (Chrám) - Klettern ganzjährig erlaubt
Spiegel (Zrkadlo) - Klettern ganzjährig erlaubt
Drei Knospen (Tri puky) - erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.
Harfe (Harfa) - erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.
Flügel (Krídlo) - erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.
Dreizack (Trojzubec) – erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.

Ahorn (Javor)
Tafel (Tabuľa) - Klettern ganzjährig erlaubt
Turm über der Feuerstätte (Veža nad ohniskom) - Klettern ganzjährig erlaubt
Unschuldsengel (Neviniatko) - Klettern ganzjährig erlaubt
Kleine Falken (Sokolíky) - Klettern ganzjährig erlaubt
Die Windige (Veterná) - Klettern ganzjährig erlaubt
Unterwelt (Podsvetie) - Klettern ganzjährig erlaubt
Buldrovňa - Klettern ganzjährig erlaubt
Schulturm (Školská veža) – erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.
Ziegenlöcher (Kozie diery) - erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.
Vergessener Canon (Zabudnutý kaňon) - erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.
Ivanka - erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.
Patoniková - erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.
Falkenturm (Sokolia veža) – erlaubt vom 16. 8. bis zum 31. 12.
Tausenjähriger Turm (Tisícročná veža) – erlaubt vom 16. 8. bis zum 31. 12.

Brada (Kinn)
Höhle (Jaskyňka) - erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.
Hund (Pes) - erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.
Nest (Hniezdo) - erlaubt vom 1. 7. bis zum 31. 12.

Súľovská tiesňava (Súľov-Klamm)
Weinberge (Vinice) - Klettern ganzjährig erlaubt
Mönch (Mních) – erlaubt vom 1.7. bis zum 31.12.


zdroj: Zdroj: http://www.james.sk/articles.asp?pageid=27&id_dependency=1010

Lezecké oblasti v Súľovských skalách
http://www.cappo.sk

Horolezecky sprievodca brožura

Horozezecky sprievodca mapa