Multifunkčné ihrisko

multifunkčné ihrisko s umelou trávou a večerným osvetlením (vedľa areálu školy)