Demografické údaje

V roku 1851 žilo v Súľove 284 evanjelikov, 45 katolíkov a 32 židov, v Hradnej 179 evanjelikov, 52 katolíkov a 5 židov. V roku 1877 stálo v obci Súľov 69 domov, v ktorých bývalo 449 ľudí. V Hradnej bolo v tomto roku zaevidovaných 240 obyvateľov a 34 domov. Podrobnejšie informácie o obyvateľstve poznáme z roku 1900. V obci Súľov – Hradná žilo 720 obyvateľov, z nich 340 mužov a 380 žien. V obci zaevidovali 8 cudzincov, z domácich 2 sa zdržiavali v zahraničí. Poznáme aj počty obyvateľov podľa veku: do 6 rokov bolo 133, do 11 rokov 96, do 14 rokov 38, do 19 rokov 66, do 39 rokov 217, do 59 rokov 119 a nad 60 rokov 51 ľudí. Rozdelenie obyvateľov podľa stavu bolo nasledovné: 402 slobodných ľudí, zosobášených 278 a ovdovených 40. Za svoj rodný jazyk uviedlo 20 ľudí maďarčinu, 17 nemčinu, 676 slovenčinu, 7 hovorili iným bližšie neurčeným jazykom. Maďarčinou sa dorozumelo 34 ľudí. Podľa vierovyznania malo obyvateľstvo zloženie: evanjelici 613, katolíci 94, židia 13. V obci zaevidovali 312 gramotných ľudí. V roku 1900 v Súľove - Hradnej bolo postavených 99 domov, všetky boli pokryté šindľom. Iba 9 z domov bolo tehlových alebo kamenných, ostatné domy boli drevenice. V roku 1920 žilo v obci Súľov – Hradná 707 obyvateľov, z toho 299 mužov a 408 žien. Na výraznom rozdiele medzi počtom žien a mužov mala svoj podiel 1. svetová vojna. Štatistika uvádza nasledovné národnostné rozloženie - Slovákov 697, 1 Rusín, 1 Nemec a 1 inej národnosti. Podľa vierovyznania sa miestne obyvateľstvo skladalo z 595 evanjelikov, 106 katolíkov, 5 židov a 1 neurčeného vierovyznania. V obci stálo 131 domov.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Počet obyvateľov obce v roku 1900 rozdelený podľa veku v tabuľke
Magyar statistikai közlemények, Budapest, 1902