Cintorín v Hradnej

Obecný cintorín v Hradnej sa nachádza na jej začiatku v smere od Súľova. Kríž umiestnený v hornej časti cintorína mal okrem pietnej funkcie určovať, na ktorú stranu sa pochovávajú evanjelici a na ktorú katolíci. Kapacita cintorína a aj samotné umiestnenie kríža už v súčasnosti neumožňujú tento zvyk dodržať. Neďaleko kríža sa nachádza hrob Márie Madočániovej. Dom smútku bol postavený v roku 1983.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Kríž na cintoríne a hrom Márie Madočániovej
foto M. Kerešová