Jozef Podhorány

Narodil sa 12. marca 1902 v Malatínoch. Stal sa učiteľom. Do Štátnej školy v Hradnej nastúpil 1. júna 1939, kam ho kvôli politickej angažovanosti preložili zo školy z Vlachov. Vďaka organizačným schopnostiam a ľudskému prístupu bol miestnym ľuďom veľmi blízky. Popri vyučovaní žiakov doučoval dospelých čítať a písať. Založil hospodársku školu pre žiakov, ktorí ukončili základné vzdelanie a pre kultúrnu činnosť Štefánikov vzdelávací spolok. Choval domáce zvieratá, včeláril, aktívne sa zapájal do života obce napr. ako hasič. Ako člen evanjelickej cirkvi vykonával od roku 1944 funkciu zborového dozorcu. Mal telesnú vadu, jedno oko mal sklenené. Pod jeho vedením bol organizovaný celý oblastný protifašistický odboj. Počas prepadu obce nemeckým vojskom 29. septembra 1944 bol zadržaný aj s evanjelickým farárom Ondrejom Peckom. Po vyšetrovaní v Žiline bol 6. októbra prevezený do väznice v Ilave, odkiaľ bol prepustený 2. novembra 1944. Po oslobodení sa stal predsedom Okresného národného výboru v Bytči, v lete 1945 pomohol s výstavbou novej cesty vedúcej do Súľova v úseku od Hrabového cez Važinu pod Hájom. Neskôr žil v Bratislave, kde ho v novembri 1984 osobne navštívili priatelia z Hradnej. Zomrel 25. septembra 1985 v Bratislave.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej

Jozef Podhorány (1902-1985)
Školská kronika