Súľovské skaly

Svojím tajomným tvarom, rozmanitými zákutiami, vyčnievajúcimi skalami pripomínajú rôzne mystické postavy ľudí a zvierat, upútali pozornosť nadšencov prírody už veľmi dávno. Preto snahy o ochranu tohto jedinečného územia siahajú už do 20-tych rokov minulého storočia. Ich najatraktívnejšia časť má od roku 1973 štatút Národnej prírodnej rezervácie.
Náučný chodník Súľovskými skalami oboznámi návštevníkov s geológiou, reliéfom, rastlinstvom, živočíšstvom i s históriou Súľovského hradu. Jeho okružnú trasu so 17 zastávkami a prevýšením cca 290m, možno absolvovať za približne 1,5-2 hodiny.


NCH_Tabuľa-0
vlastné foto Jana Smatanová

Súľovské skaly
vlastné foto Vladimír Ruček

1.vydanie_Sprievodca náučným chodníkom ŠPR Súľovské skaly (1977)
vlastne foto MS