Sova a sovička

Vráťme sa ešte k typickej modelácii zlepencových skál. Podobným spôsobom ako skalné otvory vznikali aj iné tvary - veže, ihly, skalné hríby. Zo širokého spektra zvetrávacích procesov najvýznamnejšiu úlohu zohralo zrejme mrazové zvetrávanie počas ľadových dôb v štvrťohorách. Vtedy sa toto územie nachádzalo v periglaciálnej oblasti (územie, ktoré nebolo zaľadnené, ale na jeho podnebie mal rozhodujúci vplyv blízky pevninský ľadovec), kde v predpolí pevninského ľadovca panovala drsná klíma ako v dnešnej tundre. Tzv. odzrňovanie - uvoľňovanie okruhliakov po rozrušení tmelu spôsobilo v súčinnosti s ďalšími faktormi rozčlenenie i domodelovanie skalných blokov do útvarov inšpirujúcich ľudskú fantáziu. Mnohé dostali mená vystihujúce ich podobu: Sova sovička, skalný hríb Smrčok, Organy, Mních, Indián, Paničky, Mária Terézia, Luter a Melanchton a iné.


NCH_Tabuľa-16_Sova a sovička
vlastné foto Jana Smatanová

Sova a sovička v pozadí Brada
vlastné foto Jana Smatanová

Sova a sovička v pozadí Brada
súkromná zbierka Jana Smatanová

Luter a Melanchton
vlastné foto Monika Smatanová

Skalný hríb Smrčok
vlastné foto Monika Smatanová

Skalné veže nad Šarkaňou jaskyňou
vlastné foto Monika Smatanová

malý budzogáň
vlastne foto MS