Mobilné aplikácie si pri prvom spustení stiahnu dáta a potom už umožňujú prezerať obsah aj bez pripojenia na internet.